Đóng

Sản phẩm đã xem

Bom hàng: Ms.Mai - 01633325200 - Xóm 1, xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

20/09/2018

Bom hàng: Ms.Mai - 01633325200 - Xóm 1, xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa - Đặt hàng cho sang mồm vui miệng.

Bom hàng: Ms.Mai - 01633325200 (0333325200) - Xóm 1, xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa - Đặt hàng cho sang mồm vui miệng.

Họ tên: Ms Mai
Sđt: 01633325200 (0333325200)
Địa chỉ: Xóm 1, xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa


S257749.BO.MT1.Q5.220905738
Trạng thái: Không giao được hàng
Tiền thu khách hàng: 150,000 đ
Tiền Ship: 40,000 đ
Giá trị đóng bảo hiểm: 150,000 đ
Phí bảo hiểm: 0
Phí dịch vụ cuối cùng: 60,000 đ
Phí trả hàng: 20,000 đ
Lưu kho trước khi đối soát: 1 ngày
Phí lưu kho: 0


TÔNG THIỆT HẠI: 60K (Phí vận chuyển 2 chiều).


Bom hàng - bùng hàng

PN Store