[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

12/17/2019


[Bom hàng] HÀ LINH - 0948146062  979 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THÔNG TIN KHÁCH BOM HÀNG

– Tên: HÀ LINH (0948146062)
– Số điện thoại: 0948.146.062 
– Facebook: https://www.facebook.com/terexa.tran.35/
– Địa chỉ: 979 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
– Bom hàng 1 thắt lưng nam - Hẹn hoài không nhận hàng

[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

HÌNH ẢNH KHÁCH BOM:

[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

[BOM HÀNG] HÀ LINH - 0948146062- 979 KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM

 


Hỗ trợ trực tuyến
© Magento Demo Store. All Rights Reserved.