[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

12/02/2019


[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

THÔNG TIN KHÁCH BOM HÀNG

– Tên: Anh Thảo
– Số điện thoại: 0914277914
– Địa chỉ: Đường DC KCN Bầu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
– Bom hàng 1 chai nước hoa Gucci tại luxshop.vn


Tổng phí vận chuyển cần thanh toán lại cho shop luxshop:
70K đi và về + 50k phí lưu kho = 120K


 

THÔNG TIN BOM HÀNG TỪ ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN:

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

HÌNH ẢNH KHÁCH BOM HÀNG:

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

[Bom hàng] Ms. Anh Thảo - 0914277914 - X. Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

(Còn nhiều - Đang tiếp tục cập nhật)

 


Hỗ trợ trực tuyến
© Magento Demo Store. All Rights Reserved.